A csend a leghangosabb sikoly, halld meg!

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja elnevezésű emléknapot az erőszak felszámolásáért küzdők 1981. november 25. óta tartják. E napon ölték meg a Mirabal nővéreket – a Dominikai Köztársaság emberi jogi aktivistáit – Rafael Trujillo dominikai diktátor parancsára.


A nők elleni erőszakot az ENSZ a következőképpen határozta meg:

„A nők elleni erőszak bármely olyan, a nőket nemük miatt érő erőszakos tett, mely testi, szexuális vagy lelki sérülést okoz vagy okozhat nőknek, beleértve az effajta tettekkel való fenyegetést, valamint a kényszerítést és a szabadságtól való önkényes megfosztást, történjen az a közéletben vagy a magánszférában.”

A hozzátartozók közötti erőszakot mindig testi, lelki sérülések kísérik. Sértettjei, áldozatai döntő többségben nők és gyermekek, valamint más, helyzetüknél fogva kiszolgáltatott, leginkább idős, beteg emberek. Közös jellemzőjük, hogy az erőszak formája nem „csak” fizikai, hanem szándékosan előidézett lelki gyötrelem, terror is lehet.

A jogalkotó felismerve az esetek súlyosságát és gyakoriságát, bűncselekménnyé minősítette a kapcsolati erőszakot. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 212/A. § (1)-(2) bekezdése szerint:

Kapcsolati erőszakot követ el az, aki gyermekének szülője, továbbá az elkövetéskor vagy korábban vele közös háztartásban vagy egy lakásban élő hozzátartozója, volt házastársa, volt élettársa, gondnoka, gondnokoltja, gyámja vagy gyámoltja sérelmére rendszeresen az emberi méltóságot súlyosan sértő, megalázó és erőszakos magatartást tanúsít, továbbá a közös gazdálkodás körébe vagy közös vagyonba tartozó anyagi javakat von el
és ezzel a sértettet súlyos nélkülözésnek tesz ki, (ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg), vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Aki az előzőekben meghatározott személy sérelmére rendszeresen követ el 164. § (2) bekezdése szerinti testi sértést vagy a 227. § (2) bekezdése szerinti becsületsértést, bűntett miatt három évig, illetve aki a 164. § (3) és (4) bekezdése szerinti testi sértést, a 194. § (1) bekezdése szerinti személyi szabadság megsértését vagy kényszerítést, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A rendszeresség a törvény értelmében legalább két elkövetés estén már megállapítható. Az erőszakos magatartásnak minősül a más személyre gyakorolt támadó jellegű fizikai ráhatás is, akkor is, ha az nem alkalmas testi sérülés okozására (ilyen lehet a bútorok összetörése, az ütésre emelt
kéz, a sértett iratainak elvétele az eltávozás/menekülés meghiúsítása
céljából).

A hozzátartozók közötti erőszak kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtásáról szóló 2/2018. (I. 25.) ORFK utasítás szerint „A rendőr az eljárása során, a helyszínen észlelt, hozzátartozók közötti erőszakra utaló jelek esetén köteles vizsgálni az ideiglenes megelőző távoltartásról szóló határozat meghozatalának szükségességét.
A Rendőrség célja az azonnali segítségnyújtás annak érdekében, hogy megelőzően kezelje a családon belüli erőszakot mielőtt egy súlyosabb helyzet, sokszor helyrehozhatatlan következménnyel járó bűncselekmény bekövetkezne.

Az ideiglenes megelőző távoltartás átmenetileg, 72 óra időtartamra korlátozza a bántalmazó tartózkodási szabadságát, a tartózkodási hely szabad megválasztásának jogát, szülői felügyeleti jogát, valamint gyermekével való kapcsolattartási jogát.

Mit tehet, ha hozzátartozója bántalmazza?

 • Az első gyanús jelnél tudatosítsa magában, hogy nem ön a hibás a kialakult helyzetért!
 • Ne engedje, hogy a bántalmazó hasson az ön érzelmeire! Az idill sajnos csak néhány hétig tart. Aki egyszer kezet emelt önre az máskor is megteszi, bármit is ígér, mond önnek!
 • Ne engedje, hogy ismételten bántalmazzák!
 • Mihamarabb döntse el, hogy elhagyja a bántalmazót!
 • Készítsen menekülési tervet (hová megy, mit visz magával, kiket értesít) az ismételt bántalmazás esetére! A telefonján mentse el gyorsgombra a 112 segélyhívó számát!
 • A legfontosabb dolgokat csomagolja össze előre (pl.: okmányok, orvosi iratok, pénz, gyógyszerek, mobiltelefon, tisztálkodási szerek)!
 • Azonnal hívja a rendőrséget a 112 hívószámon, ha újabb bántalmazás veszélye áll fenn.
 • A kiérkező rendőrnek mondjon el mindent a bántalmazásról. Bár nem szükséges külön kérnie, jelezze a rendőrnek, hogy szeretné, ha a bántalmazót távol tartanák az
 • ingatlantól.
 • Használja ki azt az időt, míg a bántalmazót távol tartják és költözzön biztonságos helyre!
 • Amennyiben a távoltartás időtartama alatt a bántalmazó visszatérne a lakásba, vagy felvenné önnel a kapcsolatot, jelezze azt azonnal a rendőrség részére.