A bűn hálójában

Bevezető

A bűnözés nem kívánt társadalmi jelenség. Léte, változása, különösen a növekedése zavart okoz a társadalom életében. Ezért az ellene való állandó küzdelem kiemelten fontos társadalmi, politikai és állami feladat. A bűnüldözés társadalmi eszközei közül kiemelkedő jelentősége van a nevelésnek, éspedig a családi, iskolai és munkahelyi nevelés egyaránt fontos a személyiség fejlődése szempontjából.

A bűnözés visszaszorítása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a bűnmegelőzésre, szakemberek fáradoznak annak érdekében, hogy a lakosságot  különös tekintettel a gyermekekre megóvják az áldozattá válástól. A bűnmegelőzés rendkívül összetett kérdés, feladata mindazon okoknak és feltételeknek a megszüntetése, melyek a bűncselekmény elkövetéséhez vezetnek.

Az áldozat-orientált bűnmegelőzés feltételei szorosan összefüggnek a sértettek büntetőjogi, büntetőeljárás-jogi és társadalmi megítélésével. A megelőzés és a felderítés érdekében az állampolgároknak, illetve a sértetteknek az igazságszolgáltatási szervekkel (elsősorban a rendőrséggel) történő aktívabb együttműködésre van szükség.

Az áldozat-orientált bűnmegelőzés kapcsán nem lehet elhallgatni azt sem, hogy az áldozati oldal túlhangsúlyozásának is megvannak a maga veszélyei. Kívánatos ugyan, hogy az áldozatot és a nyilvánosságot információval lássuk el és tanácsot adjunk  a viktimizáció elkerülése érdekében, de mindezt anélkül, hogy túlságosan növelnénk az állampolgárokban a félelem és a bizonytalanság érzetét.

Rendkívül fontos a viktimológiai bűnmegelőzés rendszerében a bűnüldöző szerveknek olyan intézményekkel való szoros együttműködése és folyamatos kapcsolattartása, ahol a viktimizációs veszélyeztetettség nagyobb (pl. iskolákban vagy más nevelő intézetekben). Ezek elsősorban az egyébként is veszélyeztetettebb gyermek- és fiatalkorúak áldozattá válásának lehetőségét csökkenthetik. Előadások, felvilágosítások helyes irányba terelhetik a gyermek magatartását.

E kiadványunkkal a felnövekvő új generációhoz, valamint a szülőkhöz és pedagógusokhoz szeretnénk szólni, felhívni a figyelmet arra, hogy bizonyos veszélyhelyzetek alkalmával hogyan kell helyesen viselkedni és dönteni.