Beccaria

Ti vagytok az íj, melyről gyermekeitek eleven nyílként röppennek el. Az íjász látja a célt a végtelenség útján, és ő feszít meg benneteket minden erejével, hogy nyilai sebesen és messzire szálljanak. Legyen az íjász kezének hajlítása a ti örömetek forrása: mert Ő egyként szereti a repülő nyilat és az íjat, amely mozdulatlan.

(Kahlil Gibran)


Előszó

Napjainkban talán a megszokottól eltérő, mégis nagyon időszerű módszertani kézikönyvet tart kezében az olvasó, amely a középiskolás diákok egészséges, drog- és bűncselekménymentes életvitelének kialakítását, és áldozattá válásának megakadályozását hivatott szolgálni.

Remélem, hogy e módszertani útmutató segíti a középiskolás diákok nevelésével és tanításával foglalkozó pedagógusok áldozatkész, fáradtságos munkáját. Azokét, akik hivatásukból eredően hisznek a fiatalok nevelhetőségében, az emberi jó cselekedetek erejében, akik a szeretet pedagógia elvét követik, hogy útmutatásaikkal, segítő szándékaikkal iránytűként szolgáljanak a jelen és a jövő nemzedékének.  …a szerzõ

 Ajánlás

Hazánk megjelenése a médiában egyáltalán nem lehet vonzó a külföldiek számára, bár oly sok értékkel rendelkezik, hogy akár az idegenforgalomból is megélhetnénk.Egyes napilapok címoldalán rikító betűs szövegek, képek riasztják az olvasót: ismét történt valami, amiből hír lett. Ami szép, ami jó, az már nem igazán hírértékű. Legalábbis nálunk. Dr. Gönczöl Katalin professzornő, az igazságügyi tárca miniszteri biztosa 2004. tavaszán döbbenetes információkat közölt a gyermek- és ifjúkorúak bűnelkövetésével kapcsolatban, ami e sorok íróját is tanulmány megírására motiválta. A tényeken nem lehet vitatkozni, de az okok feltárása követelmény  fogalmaztam meg dolgozatomban. A bûnt büntetni kell, de a büntetésnél sokkal szerencsésebb a bûnök megelõzése.

Évekkel ezelőtt jelent meg Diane Chelsom Gossen: Restitúció című műve, aminek előszava megírására engem kértek fel. A restitúció jóvátételt jelent. Mindenki által ismert megállapítás, hogy a rosszat lehet, kell jóvá tenni. A kötet mondanivalója, hogy a rosszat meg kell előzni, és ez esetben nincs szükség restitúcióra, jóvátételre. Ismét a megelőzés fontosságára hívjuk fel a figyelmet, hiszen a bűnt elkövető bűnözővé válik. Mi lesz belőle a börtöniskolában, milyen felnőtté válhat?

Bűnmegelőzés nem kezdhető el elég hamar. Megelőzés

Az okok feltárásnak fontossága, a tényezők számbavétele kell hogy a megoldáshoz elvezessen. Mi a feladata a családiháznak, a kedves szülõknek?

Alapvetően ez a kérdés vár válaszra. A szülők után mindjárt a pedagógusok következnek, akik sok-sok évet töltenek el tanítványaikkal. Osztályfőnökök, tanítók, tanárok a szeretet pedagógia melegével kell hogy hassanak, adjanak érdeklődést keltő programokat, adott esetben riasszák el a drogoktól, a bűnelkövetéstől tanítványaikat, tereljék normális mederbe a médiumoktól és kortársaiktól megtévesztett gyermekeket, fiatalokat, a jövőnket.

Az Országos Bűnmegelőzési Bizottság számos pályázója bizonyára nagyon sok ötletet fogalmaz majd meg, amiket kíváncsian várunk és hasznosítani kívánunk. A 2004 őszi Kriminálexpo konferencia újabb ösztönzést adhat mindazoknak, akik egy bűntől szennyezett ország-világ helyett boldogságra, jólétre, rettegésmentes holnapra várnak, vágyunk.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya korábbi törekvéseit is volt lehetőségem megismerni. Kiadványai országos elismerést nyertek. Számos egyetemi, főiskolai szakdolgozó forrásává váltak, amit nem lehet csupán néhány szavas elismeréssel nyugtázni.

Balázsfalvi Gusztávné a kötet szakavatott, több diplomás író-szerkesztője életpályája nyitott könyv számomra, hiszen figyelemmel kísérhettem élete utóbbi éveinek, szorgos munkásságának alakulását. A legújabb kötete, amit jó szívvel ajánlok mindenkinek, aki nem listázni kívánja a bűnelkövetések számát, de sokkal inkább megelőzni szeretné a bűnt, olyan szerzőre vall, aki felismerte a módszerek jelentőségét, a módszertani kulturáltság fontosságát.

Mi pedagógusok sok esetben csupán a tartalmat, a tananyagot tartjuk fontosnak, pedig a tudás átadásának tudománya legalább annyira lényeges!

E kötet szerzője arra vállalkozik, hogy segíteni kívánja ötletadással, javaslatokkal azt a folyamatot, amit minden pedagógusnak feladatából adódóan vállalnia és végeznie kell abban meggyőződésben, hogy más legyen a holnap, hogy szebb legyen a jövő, hogy boldogabbá váljék hazánk társadalma.

Dr. Nagy Andor