Bűnmegelőzési ismeretek

Mottó: Szabadság nem létezik biztonságérzet nélkül, ezért a bűnmegelőzésnek a politikai feladatok élcsoportjában kell helyet kapnia.

(Európai Konferencia, 1989.)


Ajánlás

Napjainkban megvalósítás alatt áll az a korszerű és új Kormányprogram, amely az eddigi szakmai tapasztalatokra és az önkormányzatiság elvére alapozva a bűnmegelőzés társadalmasítását és a helyi viszonyoknak megfelelő közösségi bűnmegelőzési modellek kialakítását tűzte ki céljául.

Ehhez is elengedhetetlenül szükséges az EU konform értékrendek és a jogharmonizáció megteremtése, amelyben együttműködő partnerként számítunk a társadalom széles rétegeinek alkotó részvételére.

Az előremutató gondolkodás és céltudatos cselekvés érdekében közös nevezőre kell hoznunk a témával kapcsolatos elméleti ismereteket és a prevencióban hatékonyan alkalmazható metodikákat, amelyre ez a kiadvány megadja a lehetőséget.

Alapokat teremt a felkészüléshez és kielégíti azt a szakmai igényt, amelynek alapján a társadalmi összefogás stratégiája kialakítható.

Ezért ajánlom tanulmányozásra mindazok figyelmébe, akik hivatásbeli elkötelezettségük vagy egyéni feladatvállalásuk alapján a bűnmegelőzést szívügyüknek tekintik és szeretnék elsajátítani az ezzel kapcsolatos alapvető ismeretanyagot.

Miskolc, 2003. szeptember

Gyárfás Ildikó

a B-A-Z. Megyei Közgyűlés Elnöke