Földi pokol

Mert egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen.

(Széchenyi István)


Bevezetés

Hazánkban a szenvedélybetegségek és különösképpen a kábítószer-fogyasztásproblémája nagyon sokakat veszélyeztető, súlyos társadalmi probléma, amelynek orvoslása nyitott megközelítést, széles összefogást és hatékony intézkedéseket követel társadalmunk minden rétegétől. A fogyasztás visszaszorítása a megelőzéssel foglalkozó valamennyi társadalmi szervnek, a tanintézeteknek együttes összehangolt cselekvését igényli.  Az egészségre nevelés fontos feltételei közt szerepel a reális és hiteles ismeretek közlése, a helyes szemléletmód és beállítódás formálása, a megfelelő magatartási attitűdök és életvezetés kialakítása. Nyissuk ki hát a palackba zárt szellemet, és tárjuk fel az igazságot a szenvedélybetegségeket illetően, majd induljunk el Dante vezetésével a megelőzés és gyógykezelés reménységteli útján