áldozatvédelem

A bűncselekmények áldozataival való törődés, jogaik érvényre juttatása alapvető társadalmi érdek. Valamennyi jogalkalmazó szerv kiemelt feladata, hogy lehetőségeihez, kompetenciájához mérten segítsen azoknak, akik személyükben, javaikban, vagy jogaikban sérelmet szenvedtek.


  • Áldozatvédelemről általában
  • Áldozatsegítés
  • Hazai áldozatvédelem jellemzői
  • A sértet jogai és kötelességei
  • Állami kárenyhítés
  • Áldozatvédelmi irodák
  • Jogszabályi háttér