állami kárenyhítés

A rendszerváltozást követően egyre több erőszakos bűncselekményt követtek el, egyre több polgár vált brutális támadások áldozatává, s szenvedett jóvátehetetlen anyagi kárt, testi vagy éppen pszichikai sérelmet. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy e bűnesetek nem csak a sértettet, hanem családját, környezetét is a tönk szélére sodorhatják és jórészt egzisztenciálisan kilátástalan helyzetbe kényszeríthetik.

A bűncselekmények áldozatai kártalanításának szükségességét Európában már az 1970-es években felismerték, és az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 1977-ben (77) 27. számon ajánlást adott ki erre vonatkozóan. Ezt követően 1983. november 24-én Európai egyezmény született az erőszakos bűncselekmények áldozatainak kártalanításról, melyet aláírtak az Európa Tanács tagállamai és az egyezményhez csatlakozó országok.

Mint azt fentebb már láthattuk 1999-ben Magyarországon is döntés született arról, hogy az erőszakos bűncselekmények áldozatai állami kárenyhítésben részesülhetnek. A 209/2001. számú Kormányrendelet szabályozza ezt a lehetőséget. A kárenyhítés pénzbeli támogatást jelent, melyet az áldozatnak, vagy hozzátartozójának kell kérnie az erre rendszeresített nyomtatványon. A nyomtatvány megtalálható a rendőrség áldozatvédelmi referenseinél, valamint a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány munkatársainál.

Röviden szólva azok jogosultak a kérelem beadására (amennyiben megfelelnek a feltételeknek), akik maradandó egészségkárosodást, 90 napon túl gyógyuló, életveszélyes sérülést szenvedtek, illetve azok hozzátartozói, akik bűncselekmény következtében életüket vesztették.