bűnmegelőzésről általában

Bűnmegelőzésről általában   

Az emberi lény saját történelmének kezdetén az ösztönös létfenntartás lehetőségeit használta ki. A ragadozókra jellemző egyéni önkénnyel vette ki részét a természet javaiból szükségletei mértékéig. A családi szaporodással járó társas lét később ráébresztette arra, hogy az állatvilágban is meglévő „hordaszellem alkalmas az erők egyesítésére és az élelem közös megszerzésére. Az ősközösségi formáció azonban új elosztási elvekhez való alkalmazkodásra kényszerítette, ezután már nem lehetett minden az övé, aminek a megszerzésében részt vett. A mások közreműködésével összegyűjtött kezdetleges értékeket összefogással kellett megvédenie mindazoktól, akik nem vették tudomásul járandóságuk határait. Ezen a ponton óhatatlanul felmerült a renitensek megfékezésének igénye, majd a spontán reagálásokból körvonalazódni kezdtek a gyakorlatban alkalmazható visszatartó módszerek.

A közösségi szankciók alkalmazása a deviáns egyedekkel szemben elvetette a társadalmi igazságszolgáltatás magvait. A büntetés kezdetben vélhetően a testi erőszakban merült ki, majd a tapasztalatokból szerzett bölcsesség alapján megelégedtek a kirekesztés hátrányainak alkalmazásával. Ez a folyamat együtt érlelődött a közösségi tudat erősödésével, a társadalmilag elfogadható magatartások elvárásával és meghatározásával.

A munkamegosztás és érték-differenciálódás következő foka az volt, amikor a közösségi felhalmozás mellett megengedetté vált az egyéni gyarapodás, a magántulajdon kijelölése és megóvása. A javak elosztása a hozzárendelt igazságosság elosztását is szükségessé tette. A „nyájszellem értékrendjét kezdte felváltani egy elkülönülő erkölcsi és gazdálkodási fórum kialakulása. Az „Öregek Tanácsa, mint magatartási és életviszonyokat szabályozó testület megvetette alapját a későbbi korok önállósult igazságszolgáltatási rendszerének.

A történelem tanúsága szerint egyes társadalmi folyamatok elindulása és intézményesítés között hosszú idő telhet el. Így kell tekintenünk a bűnmegelőzés rendszerének kialakulását a szükségesség megfogalmazásától az intézményrendszer kialakulásáig.