felhasznált irodalom

  • Bűnmegelőzés aktuális kérdéseiről RTF BM (1981)
  • BM A megelőzés koncepciója (1989)
  • A bűnözés megelőzésének társadalmi és jogi eszközeiről. MT határozattervezete (1989)
  • ORFK Bűnmegelőzési Osztály által lefordíttatott és közzétett anyagok (1991-1993)
  • Dr. Fuér Angéla: A Bűnmegelőzésről.ORFK Tájékoztató 10/1993
  • MK Törvénytár
  • A Bűnmegelőzési Társadalmi Tanács működtetésének feladatai RTF- Kovács Miklós r. főhadnagy szakdolgozata 1986.
  • Európai tanács, Európai Unió és ENSZ dokumentumai 1950-2004.