alapelvek

Gyermekvédelmi alapelvek, fogalmak az 1997 évi XXXI. TV. szellemében

A törvény alapelvei:

  • A gyermek nevelésére elsõsorban a családja jogosult és köteles, amelyhez segítséget nyújt az állam és az önkormányzat.
  • A rászoruló gyermek gondozásához, neveléséhez és társadalmi beilleszkedéséhez komplex, célzott, differenciált segítséget, ellátást kell biztosítani.
  • Új feladatmegosztásra került sor az állam és az önkormányzatok között, bõvítve az önkormányzatok gyermekek védelmével kapcsolatos feladataikat, növelve felelõsségüket a helyi ellátórendszer kialakításában.
  • A család életébe történõ hatósági beavatkozás kizárólag akkor engedhetõ meg, ha az a gyermek érdekében elkerülhetetlen.
  • A kialakult új gyermekvédelmi struktúrának illeszkedni kell a helyi önkormányzatok feladat és hatásköréhez.

Folytatás