fogalmak

Fogalmak a családdal kapcsolatban        

Család:

A szülő(k) és gyermeke(ik) alkotta közösség alapvető, természetes, élő sejtje a társadalomnak, melyre minden más közösség és maga a társadalom egésze épül. A jól működő családban a gyermekek a családi élet hétköznapjai során válnak érett személyiségekké, szocializálódnak. Ebben a közösségben szerzik meg a mások iránti tisztelet és együttérzés képességét. Így válnak a gyermekek a társadalom egészséges lelkű, másokkal szolidáris, önmaguk és mások sorsáért felelősséget vállalni képes polgáraivá, akik maguk is képesek jól működő családok alapítói lenni.

Családi életre nevelés:

Célja, hogy a gyermekek a családi értékeket, magatartásformákat, a harmonikus családi életben szükséges alapismereteket megismerjék és elsajátítsák. Nem csupán egészségi és szexuális ismeretek elsajátítása, hanem önismeretre, kapcsolatok fenntartására, felelősségvállalásra nevelés. Annak bemutatása, hogy az ember párkapcsolatban és közösségben teljesedik ki és válik boldoggá.

Folytatás