rendőri feladatok

Tradicionális társadalmakban a gyermek- és felnőttkor szinte észrevétlenül, átmenet nélkül következett be az adott közösségen belül. A mai társadalmak “gyermekközpontúbbak”, azonban ez közel sem jelenti azt, hogy minden gyerek megfelelő szeretetben és gondoskodásban részesülne a szülőktől és más felnőttektől.

 A rendszerváltás a társadalom egészét tekintve pozitív változásokat eredményezett. Néhány fontos jellemző, a közügyek iránt való nagyobb társadalmi érdeklődés, részvétel a felelősség, a társadalom számonkérő képességének és az ehhez szükséges intézményeknek a kialakulása, a civil és önsegítő szervezetek számának folyamatos növekedése, valamint az adakozásra és önkéntes, karitatív  munkára való hajlandóság nagyobb valószínűsége.

Ugyanekkor e változásoknak vesztesei is vannak. Leginkább a családok egy része, amelyek elveszítették korábbi anyagi biztonságukat, és a megélhetéshez szükséges növekvő munkaráfordítás miatt a gyerekekre egyre kevesebb figyelem jut. Eközben, éppen az ország és a gazdaság fokozott nyitottsága miatt, a korábban ismeretlen veszélyek (prostitúció, pedofília, kábítószer)  is fenyegetik a gyerekeket.

Folytatás