törvények, rendeletek

Törvények:
 • 1952. évi IV. törvény a házasságról és a családról;
 • 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról;
 • 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról;
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról;
 • 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról;
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról;
 • 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról;
 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól;
 • 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról;
 • 1998. évi LXXXVII. törvény a Btk. Módosításáról;
 • 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról;
 • 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
 • 2002. évi IX. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény módosítása;
 • 2002. évi XXXIII. törvény a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról;
 • 2003. évi IV. törvény a szociális és a gyermekvédelmi törvény módosítása (egységes szerkezetben);
Rendeletek:
 • 30/1993 (II. 17.) Kormányrendelet az egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól;
 • 32/1993. (II. 17.) Kormányrendelet a gyermeknevelési támogatás megállapításának szabályairól, valamint a szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról;
 • 2/1994. (IV. 30.) Kormányhatározat a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről;
 • 1047/1995. (V. 5.) Kormányhatározat a cigányság életkörülményeinek és társadalmi helyzetének javításáról;
 • 133/1997. (VII. 29.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjairól és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról;
 • 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról;
 • 150/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről;
 • 235/1997. (XII. 17.) Kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok, és a személyes gondoskodást nyújtó szervezetek és személyek által kezelt személyes adatokról;
 • 281/1997. (XII. 23.) Kormányrendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények működésének engedélyezéséről;
 • 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről;
 • 262/2001. (XII. 21.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet módosításáról;
 • 238/2002. (XI. 8.) Kormányrendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet módosításáról;
 • 210/2002. (X. 1.) Kormány rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjairól és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Kormányrendelet módosításáról;
 • 259/2002. Kormányrendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozók engedélyéről;
 • 260/2002. (XII. 19.) Kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Kormányrendelet módosításáról;
 • 314/2002. (XII. 29.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 199/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet módosításáról;
 • 261/2002. (XII. 18.) Kormányrendelet a nevelőszülői, hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről;
 • 22/2002. (II. 27.) Kormányrendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló rendelkező 233/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet módosításáról;
 • 26/2003. (V. 16.) ESZCSM  GYISM együttes rendelete a kábítószer függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás, vagy megelőző felvilágosító szolgáltatás szabályairól.