környezetvédelem

Környezet és természeti értékek védelme   

A környezetünk védelmével, értékeink megőrzésével nemcsak a bűnmegelőzés tekintetében, hanem ennél szélesebb alapokon kell foglalkozni. A büntető jogszabályok nem minden esetben fedik le azokat a cselekményeket, melyek az adott település környezeti és természeti értékeit rongálják, vagy egyszerűen esztétikai szempontból olyan helyzetet teremtenek, mely a település meglévő komplex értékének jelentős csökkenését eredményezik.

Ma már azon kívül, hogy az ott lakók emberi körülmények között szeretnének élni, szükséges hogy a település tiszta, infrastrukturális szempontból minél jobban ellátott legyen.


Egyszerre kell a csendesség, a nyugalom, az átmenő autóforgalom csökkenése, valamint ezzel szemben a turizmus, mint megélhetési forrás, a település bevételeinek növelője és a vele járó célforgalom növekedése.


  • Az ember és a természet kapcsolata
  • Környezetvédelem alapjai
  • Környezetvédelmi alapfogalmak
  • Önkormányzatok környezetvédelmi feladatai
  • Környezet és önkormányzatok kapcsolatával foglalkozó legfontosabb törvények és rendeletek
  • Felhasznált irodalom