Prednost Patrí Ivotui

Rady Výboru predstihnutia nehôd B-A-Zemplínskej župy

/pre premávajúcich/

 

S úctou pozdravujeme Vás na cestách B-A-Zemplínskej župy, druhej najväčšej župy Maďarskej Republiky.

Prosíme Vás, aby ste prešítali a uvažili naše nasledovné rady a informácie.

Choď pomaly, dôjdeš ďalej:
31-35 % nehôd na našich cestách spôsobia rýchlou jazdou. Pri automobiloch kontrolujeme nasledujúce hranice rýchlosti, ktoré sa majú dodrža:

  • vnútri obývanej oblasi: 50 km/h
  • mimo obývanej oblasti, na inej ceste: 90 km/h
  • na automobilovej ceste: 110 km/h
  • na dialnici: 130 km/h
  • Prosíme Vás, aby ste aj Vy dodrzali predpísanú rýchlos!

NETRAZ PEŠIAKA

NECHAJ ŽI BICYKLISTU

  • Vedža našich sectách len tu i tam sa nachádzajú cesty pre bicyklistov alebo pešiakov. Následok žiaž je jednoznačný – skoro pri každej druhej dopravnej nehode sa poraní bicyklista alebo pešiak.
  • Dajte pozor na to, aby Vaša pozornos pri jazde neochabovala! Na našich cestách sa musí počíta s bicyklistom a pešiakom, ktorí sa môžu objavi hocikde a hocikedy.

VIDIE A DA SA VIDIE:
Na našich cestách naše vozidlá, zúčastňujúce sa v premávke musia používa reflektor mimo obývanej oblasti i vo dne!

  • Použitím tlmeného reflektoru možno pred횝 nehode.
  • Zahraniční návštevníci, ktorí boli v našej župe v roku 2002, v 26 prípadoch boli spoluúčastníkmi cestnych nehôd.

Prosíme Vás, aby uvážením hore uvedených rád a informujúc Vašich krajanov navštevujúcich našu župu, pomôžte v tom, aby sa letný pobyt nestal pamätnou spomienkou na celý život v súvislosti s cestovnou nehodou