Spolu Proti Zločinnosti

Zločinci využívajú každú príležitost’, či ide reč o organizovanej krádeži, krádeži z vrecka, vylamovaní motorových vozidiel alebo o krádeži automobilov.

Nedajte príležitost’ zlodejom!

Bud’te opartrný, lebo opatrnost’ teraz a aj v budúcnosti je najlepšia ochrana proti zlodejom!

Nakol’ko súhlasite s nášimi navrhmi, už ste mnoho urobili za Vašu bezpečnost’ a za to ste nemuseli vydat’ ani peniaze.

Nechceme Vás straši, len chceme Vás upozorňova a želáme, aby ste spomínali na Vašu dovolenú strávenú v Maďarsku bez nepríjemnosti a s dobrými pocitmi.

RADY POLICAJNEJ SLUŽBY PREDSTIHNUTIA PREVINENTI A PRE NAVŠTEVNÍKOV NAŠEJ VLASTI

Nikdy nenechajte vaše cennosti, peniaze, dokumenty vo vašom automobile alebo vo vašom obytnom vozidle. Užívajte opaskovú tašku!

  • Uschovajte odpisy vašich legitimacií. To užahčuje robi opatrenia v prípade stratenia alebo ukradenia a umožňuje aj potvrdenie identity.
  • Nezabudnite adresu miesta vašho pobytu! Zapíšte ho do vašho notesu, uschovajte kartu vášho hotelu alebo potvrdenie vášho miesta pobytu.
  • Dajte pozor na podvodníkov! Výmenu peňazí vykonávajte v úradnych zmeňárnach alebo v úradnej banke a takto môžete sa vyhnú tomu, aby Vás oklamali alebo aby Vám dali falošné peniaze.
  • Informujte sa o adrese a telefonickom čísle vášho vyslanectva alebo konzulátu.
  • Peniaze v hotovosti lákajú zlodejov, preto držte u seba len tožko platidla, kožko práve potrebujete.
  • Rozdelte vaše platidlá /zahraničné valuty, forinty, úverové karty, cestovné šeky/. Tieto rozložte do rôznych toboliek, vreciek alebo keď je vás viac, rozdelte ich medzi sebou.
  • Na miestach, kde je vežká premávka, na hromadných dopravných prostriedkoch, v obchodných domoch chodiac buďte zvl᚝ opatrný. Dávajte pozor na vreckových zlodejov, lebo hocikto, hocikedy sa môže sta obeou organizovaných akcií.