szenvedélybetegségek

úgy hiszem, javadra váland, ha most követsz és az én vezetésem utat neked az örök helyre tárand,

hol elszorúlsz majd annyi szenvedésen, láttán a sok keserves antik árnynak s az új halált kivánó bús nyögésen.(Dante: Isteni színjáték)

Hazánkban a szenvedélybetegségek és különösképpen a kábítószer-fogyasztás problémája nagyon sokakat veszélyeztető, súlyos társadalmi probléma, amelynek orvoslása nyitott megközelítést, széles összefogást és hatékony intézkedéseket követel társadalmunk minden rétegétől. A fogyasztás visszaszorítása a megelőzéssel foglalkozó valamennyi társadalmi szervnek, a tanintézeteknek együttes összehangolt cselekvését igényli.  Az egészségre nevelés fontos feltételei közt szerepel a reális és hiteles ismeretek közlése, a helyes szemléletmód és beállítódás formálása, a megfelelő magatartási attitűdök és életvezetés kialakítása.

Nyissuk ki hát a palackba zárt szellemet, és tárjuk fel az igazságot a szenvedélybetegségeket illetően, majd induljunk el Dante vezetésével a megelőzés és gyógykezelés reménységbeli útján.


  • Szenvedélybetegségek I.
  • Szenvedélybetegségek II.
  • Kábítószerek
  • Diszkóláz
  • Megelőzés
  • AIDS
  • In memorian
  • Jogszabályok