kábítószerek

Az élet, akár egy faóriás, amelyről lehullik minden levél. Mégis mely, fent van még a fán bízik, hogy megmarad, míg él, s remél. (Virág Irén)

A kábítószer-fogyasztás világszerte eddig megoldatlan problémát jelent valamennyi társadalmi kultúrában. E szenvedélyt ezért joggal nevezhetjük korunk pestisének is, hiszen úgy terjed, mint a középkor rettenetes járványa.

Főként a felnövekvő nemzedéket veszélyezteti, akik a hozzászokás és függőség útjára lépve elvesztik lelki- és testi egészségüket, baráti kapcsolataikat, a fogyasztás miatt deviáns megítélést kapnak, s előbb-utóbb összeütközésbe kerülnek a törvénnyel is.  Természetesen vannak kivételek, hiszen sok fiatalnak – külső segítséggel – sikerül megszabadulnia szenvedélyétől, de nem ritka az erős elhatározásból adódó, spontán gyógyulás sem.

Vajon mit várnak a kábítószer-fogyasztástól a fiatalok? Kellemes érzéseket, eufóriát, csalóka álmot, valamiféle lelki örömöt, belső jutalmat, netán új barátokat vagy a mindennapi probléma megoldását?…A válasz sokféle lehet…

A kábítószer-fogyasztás függővé válásának folyamata összefüggésben van a fiatalok napirendjével, életrendjének kialakulásával. A kallódó gyermek kiszakad a családból, kikerül a szülõ irányítása alól, majd elhanyagolja feladatait, kötelezettségeit. A társtalan és lézengő gyermeknek egyetlen menedéke marad az olyan haveri társaság, ahol a kiábrándultság, a magárahagyatottság elől menekülve megváltást jelent a néhány óráig tartó csalóka álom, amit a kábítószer jelent számára, és amely elviselhetővé teszi a mindennapok egyhangúságát. Csak akkor jön rá a fiatal arra, hogy súlyosan tévedett, amikor megjelennek a kábítószer-fogyasztás okozta testi-lelki deficitek, a visszafordíthatatlan személyiségtorzulás, a különböző szociális ártalmak, és  az elvonási tüneteket kísérő, szinte csontig hatoló elviselhetetlen fájdalmak…

A fogyasztó végül ráébred drogos nyomorúságára, lelki ürességére, szenvedélyének határt szabó fogságára, illetve a halálig tartó rabságára…

Hazánk kábítószer-fogyasztóinak számáról nincsenek hiteles adatok, hiszen a látencia miatt meglehetősen nehéz felmérni a számukat. A probléma feltárására azonban készültek és jelenleg is készülnek felmérések. E szerint hazánkban minden ötödik fiatal kipróbálta már a kábítószert, s a gyermek- és fiatalkorú diákok kábítószer fogyasztásában továbbra isnövekedés tapasztalható. Mindemellett megnőtt a kábítószer megszerzéséért, illetvekábítószer hatása alatt elkövetett bűncselekmények, illetve a diszkós balesetek és a “túladagolások”  száma is.